DPH pro začátečníky

DPH pro začátečníky

Základní pravidla DPH včetně praktických příkladů

 

Termín:
4. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

Program semináře:

 • Pravidla registrace jako plátce DPH, povinná registrace, důvody povinné registrace ze zákona, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce.
 • Pravidla související s registrací plátce – odpočet daně za 12 měsíců před registrací.
 • Pravidla registrace jako identifikovaná osoba, povinná registrace, důvody, dobrovolná registrace, povinnosti identifikované osoby, rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátcem.
 • Ekonomické činnosti, zdanitelné činnosti, činnosti osvobozené od daně.
 • Pravidla pro stanovení místa plnění – při dodání zboží, při poskytnutí služeb, praktické příklady, uvádění do daňového přiznání, případně jiných výkazů.
 • Pravidla pro uskutečnění zdanitelného plnění, vznik povinnosti přiznat daň.
 • Daňové doklady, druhy, pravidla vystavování, náležitosti, doručování, uchovávání, prokazování.
 • Základ daně, výpočet daně, praktické příklady, sazby daně.
 • Oprava základu daně a výše daně, okolnosti, kdy vzniká povinnost opravu provést, opravné daňové doklady, dopady do daňového přiznání u dodavatele i příjemce plnění.
 • Uplatňování odpočtu daně, podmínky pro uplatnění odpočtu, základní pravidla, praktické příklady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti a základní pravidla jeho uplatňování.
 • Diskuze, dotazy.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 300,- Kč za účastníka
Ostatní 1 500,- Kč za účastníka
OHK v Prostějově není plátcem DPH.

 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz níže
nejpozději do 2. května 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg