Daň z příjmů FO a PO 2018 – 2019

Daň z příjmů FO a PO 2018 – 2019

 

 

 

Termín:
28. listopadu 2018 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Karel Kvítek

Program:

 • Současná platná legislativa.
 • Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů.
 • Změny v paušálních výdajích.
 • Odpočet penzijního a životního pojištění.
 • Změny u bezúplatných příjmů.
 • Nárok na odpočet daně u veřejně prospěšných poplatníků.
 • Změny ve finančním leasingu.
 • Změny v odpisování nehmotného majetku.
 • Odpisování technického zhodnocení u podnájemce.
 • Daňový režim práva stavby.
 • Odpisování spoluvlastnických podílů.
 • Změna v daňovém odpisování u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem.
 • Vyřazení původní výstavby v rámci výstavby nové.
 • Daňové zvýhodnění na děti.
 • Omezení daňového bonusu.
 • Změna v žádosti o vratitelný přeplatek.
 • Aktuální problémy na dani z příjmů.
 • Dotazy a diskuze.

Účastnický poplatek:
Členové 1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní 1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

 

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 26. listopadu 2018 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg