AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Rok 2018 přinese v oblasti důchodového pojištění řadu změn. Nejen valorizaci vyplácených důchodů a nové parametry pro výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018. Další změny se budou týkat mj. výplaty důchodů v některých případech nebo povinností příjemců důchodu.

Cílová skupina:
pracovníkům personálních útvarů a mzdových účtáren, zajišťujících úkoly při provádění důchodového pojištění zaměstnanců; všem institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti důchodového pojištění

Termín:
27. února 2018 od 9:00 do 14:00 hodin /presence od 8:45 hodin/

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Bc. Taťána Sojková
Zkušená lektorka v oblasti důchodového pojištění.

Program:

 • Účast na nemocenském a důchodovém pojištění 
 • Doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby
 • Řízení ve věcech důchodového pojištění
 • Nároky a výplata dávek důchodového pojištění   
 • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti provádění důchodového pojištění
 • Evidenční listy - příklady vyplňování
 • Dotazy, diskuse

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 200,- Kč za účastníka
Ostatní 1 500,- Kč za účastníka

OHK v Prostějově není plátcem DPH.

Způsob platby:

 • Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300, variabilní symbol: 201802. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 
  Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.
 • V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku na email ohkpv@ohkpv.cz nejpozději do 22. února 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg