Hospodářská komora ČR včera a dnes 1850 – 2017
17. 04. 2018

Výpravná barevná publikace velkého formátu v pevné knižní vazbě, kniha o historii cechů, obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory ČR.

Autoři se na 280 ilustrovaných stranách ohlíží do minulosti dnešního českého státu a mapují důležité historické mezníky vzniku a vývoje různých podnikatelských uskupení a spolků v českých zemích za posledních více než 150 let.

V první polovině knihy je velmi podrobně a zasvěceně mapován vývoj institucionální infrastruktury, na jejímž základě živnostenská a další společenstva vznikala a působila.

Druhá polovina knihy je věnována novodobé pětadvacetileté historii hospodářské komory i výhledu do budoucna. Soudobá Hospodářská komora České republiky úzce navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších svépomocných podnikatelských sdružení a je v novodobé historii ČR nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry.

..více

DPH pro začátečníky
13. 04. 2018

Základní pravidla DPH včetně praktických příkladů

 

Termín:
4. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

..více

Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
13. 04. 2018

Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?
Zkušenosti s více než rok a půl platným zákonem.

Uceleně se seznámíte s principy a novými instituty zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, tj. už více než 18 měsíců. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projedete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

Cílová skupina:
Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd. Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči nebo poddodavatelé. Řekneme si, kde získáte klíčové informace pro své námitky a jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže.

Termín:
9. května 2018 od 9:30 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

..více

GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce
12. 04. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na další velmi úspěšný seminář spojený s praktickým workshopem k novému nařízení EU tzv. GDPR, který pořádáme ve spolupráci s AutoCont CZ a.s.

Přednášet bude Luděk Mandok, na kterého byly velmi kladné ohlasy z předchozích školení ke GDPR, které jsme realizovali v únoru a dubnu. Jeho výklad je velmi srozumitelný, praktický a profesionální.

Termín:
10. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Cíl semináře:
Seminář Vám pomůže zorientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily na příkladech z dobré praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat.
Jak a čím začít? Co bude nutné vyřešit? Případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, aby byly naplněny všechny požadavky v souladu s GDPR?

Cíl workshopu:
V rámci workshopu budou probrána typická doporučení, která firma AutoCont identifikovala na základě zjištění v reálném prostředí firem a budou představena praktická řešení situací. Formou diskuze se lektor bude věnovat konkrétním technologickým nástrojům, systémům a vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu. Cílem není nahradit fázi auditů a analýz v rámci řešení otázky GDPR. Je zde pro všechny, kteří buď ještě nezačali a kterým budou představeny výstupy, které se jich mohou dotýkat. Tak i pro ty, kteří již mají analytickou práci za sebou. Na workshopu budou představeny možná řešení konkrétních technologických opatření. Lektor se pokusí odpovědět na všechny Vaše otázky.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zasílání případných dotazů předem

..více

Napjatý trh práce: Zaměstnanci přestávají respektovat zákoník práce, zaměstnavatelům dělají vrásky „predátorské“ praktiky přetahování lidí
12. 04. 2018

Zaměstnavatelé si čím dál více u Hospodářské komory stěžují na to, že jim zaměstnanci bez ohledu na závazky a případné sankční důsledky nenastoupí na směnu a začnou mnohdy bez podání výpovědi pracovat jinde. Kvůli vyčerpanému trhu práce bude letos tento jev zesilovat.

Hospodářská komora proto oslovila zaměstnavatele napříč všemi regiony v České republice, obory a velikostmi, aby zjistila, nakolik je tento problém rozšířený. Ze šetření vyplynulo, že třetina všech firem se v posledních měsících setkala s „predátorskými“ praktikami při lanaření jejich zaměstnanců.

..více

Hospodářská komora začala přijímat žádostí firem o zaměstnance z Mongolska a Filipín
12. 04. 2018

Kvůli nedostatku pracovní síly na tuzemském trhu práce Hospodářská komora České republiky dnes začala vyřizovat žádosti firem o doporučení na zaměstnance z Filipín a Mongolska. Učinila tak ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu s výrazným předstihem před plánovaným termínem, vláda totiž chystala spuštění projektu až k 1. květnu. Ročně budou moct tuzemské firmy díky tomuto režimu, jehož cílem je zrychlit přijímání cizinců na pracovní pozice, o které Češi nebo příslušníci států EU nemají zájem, přijmout až 1000 uchazečů z každé země, tzn. přibližně 85 uchazečů měsíčně z Mongolska a 85 pracovníků z Filipín.

O žádostech o zařazení do tohoto programu bude rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od Hospodářské komory České republiky. Nový program označovaný jako Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v České republice alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Zaměstnavatelé se mohou na Hospodářskou komoru obracet ode dneška, informace, dokumenty a kontakty naleznou na internetové stránce: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/zamestnanci-mongolsko-filipiny/

..více

Průmysl 4.0. selským rozumem (seminář zdarma), 18.4. v Olomouci
09. 04. 2018

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Industry Cluster 4.0 a Partneři poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Regionální hospodářská komora Brno si Vás dovolují pozvat na seminář

Průmysl 4.0. selským rozumem, který se bude konat ve středu 18. dubna 2018 od 9:00 hodin v Olomouci v BEA centru (tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc).

Jedná se o to, aby se podnikatelé v Olomouckém kraji nebáli využít nových výzev ve výrobě, pochopili Průmysl 4.0 a zadotovali si chytrou výrobu z peněz, které leží na dosah.

Účastnický poplatek: AKCE JE BEZPLATNÁ - kapacita omezena

Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 2018

Registrace na seminář zde. (Do pole účastnický poplatek ve výši: napište prosím 0.)

POZVÁNKA vč. programu ke stažení ZDE.


Dotace v programu rozvoje venkova
05. 04. 2018


Místní akční skupina (MAS) STŘEDNÍ HANÁ připravuje 1. výzvu v programu rozvoje venkova:

Termín vyhlášení výzvy: 16. dubna 2018
Termín příjmu žádostí: od 30. 04. 2018 do 14. 05. 2018

Výzva je určena pro: zemědělské podnikatele, podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky; výrobce potravin a krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování; vlastníky, sdružení a spolky vlastníků, nájemců, pachtýře nebo vypůjčitele lesních pozemků.

O co lze požádat: stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě, peletárny, nákup nemovitostí, stroje, nástroje a zařízení pro zpracování zemědělských produktů a nezemědělskou činnost, modernizace a rekonstrukce budov, pořízení užitkových vozů N1 a N2; mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenky). Podrobný výčet všech způsobilých výdajů je uveden na stránkách MAS http://masstrednihana.cz/

Územní vymezení MAS Střední Haná: Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Záříčí.

..více

27. 03. 2018

Vážení členové,

představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává 

Shromáždění delegátů, které se koná ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 15:00 hodin v červeném salonku Národního domu, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.
Prezence proběhne od 14:45 do 15:00 hodin.

POZVÁNKA

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.č. 582 332 721, nebo emailem na: ohkpv@ohkpv.cz 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

JUDr. Bohuslav Švamberk
Předseda představenstva
Okresní hospodářské komory v Prostějově

Helena Chalánková
Ředitelka
Okresní hospodářská komora v Prostějově


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34