Informační a internetové místo při OHK

Okresní hospodářská komora za podpory města rozšířila stávající Informační místo pro podnikatele o místo internetové. Nabídka využití internetových informačních služeb je rozšířena o další cílovou skupinu - nezaměstnané, kteří jsou evidováni na Úřadu práce v Prostějově.
Nezaměstnaní tak získají další možnost při hledání vhodného zaměstnání nebo vzdělávání.

K zabezpečení této aktivity je k dispozici kancelář s odpovídajícím technickým vybavením a připojením na internet a proškolené pracovnice OHK v PV, které zabezpečují celkový provoz. Pomohou případným zájemcům v orientaci práce na počítači a internetu, zřídit vlastní e-mailovou schránku, umět si stáhnout požadovaná data, poskytnout seznam příslušných webových stránek apod.

Veškeré poskytované informace a služby jsou v rámci tohoto projektu poskytovány formou veřejné služby zdarma. Internet je pro nezaměstnané přístupný na základě předložení průkazky uchazeče popř. zájemce o zaměstnání ve spojení s občanským průkazem.

Pro zájemce je vhodnější telefonická domluva předem.

Kontakt:
Ivana Krátká
tel.: 582 332 721

Tento projekt je spolufinancován v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu MĚSTA PROSTĚJOVA.

ggggg